MOSTEK  ENERGO

Podporaeu

 logoeu

Jsme příjemci dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjemce : Mostek energo s.r.o.

Registrační číslo projektu : CZ 1133-10/3.1EED02-582/10/08200

Název programu: Podnikání a Inovace (OPPI)-Eko-energie-Dotace-Výzva II

Název projektu: STAKO ENERGO- Výrobna elektřiny Rychnovek

Rok ukončení: 2013

 

Dne 24.6.2010 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu OPPI Eko-energie-Dotace-Výzva II. 

Tento program realizuje Prioritní osu 3 "Efektivní energie" Operačního programu Podnikání a inovace.

Cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů.

Projekt firmy Mostek energo s.r.o. má název „STAKO energo-výrobna elektřiny Rychnovek.“

Projekt si klade za cíl vybudovat stabilní energetický zdroj elektrické energie a tepla. 

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj, a je šetrný k životnímu prostředí.