MOSTEK  ENERGO

několikslov o nás

Mostek energo s.r.o. vznikla v září roku 2011 změnou názvu původní projektové společnosti STAKO energo, s.r.o., kterou převzaly společnosti RSJ Investments a Dewarec .

Zapojení RSJ Investments poskytlo projektu potřebnou kapitálovou sílu. Dohled ČNB nad majoritním podílníkem projektu – RSJ Investments - zaručuje naprostou transparentnost vlastníků a prostředků, ze kterého je projekt budován. V rámci realizace projektu a při rozvoji areálu usilujeme o citlivé řízení, které minimalizuje negativní dopady na obyvatele v obci Mostek. 

Současná vlastnická struktura projektu: RSJ Investments - 51 %, Energy financial group a.s. - 49 %.
Materiály pro společníky jsou ZDE.

 

NĚco
O PROJEKTU

Cíle projektu:

thumb1Cílem projektu Mostek energo je vybudování stabilního energetického zdroje elektrické energie a tepla. Energie je vyráběná z obnovitelných zdrojů, především ze zemědělské biomasy, která se spaluje ve formě pelet vyrobených přímo v areálu elektrárny. Současní vlastníci Mostek energo spolu s Ecoclimate Technology plánují areál využívat i pro další inovativní projekty, ve kterých bude využito teplo a elektrická energie produkované přímo elektrárnou. 

 

 

Technologické údaje:

thumb6Parní kotel s fluidní vrstvou je vhodný pro spalování širokého spektra různých druhů biomasy. Jeho jmenovitý výkon je 17,2 MW a maximální výkon 20 MW. Kotel tak dokáže s rezervou zajistit dostatečný výkon pro provoz tandemové kondenzační parní turbíny s meziodběrem tepla . Elektrickou energii následně vyrábí generátor s jmenovitým výkonem 4,9 MW a maximálním výkonem 5,4 MW . Zbytkové teplo z chlazení kondenzace je částečně využíváno pro klimatizaci skladu surovin a bude dále využíváno pro další plánované projekty v rámci rozvoje areálu. Toto systémové řešení umožní dosažení využití energie primárního paliva nad 44 % .

 

 

Zdroje paliva:

 
thumb4Z důvodu zabezpečení plynulého zásobování elektrárny palivem jsou jeho zdroje diverzifikované, přičemž konstrukce kotle umožňuje spalovat variabilní typy paliv. Kromě zemědělské biomasy je možné využít také dřevní štěpku, čistírenské kaly apod. Diverzifikace zdrojů umožňuje lépe optimalizovat dodávky elektrické energie jednotlivým odběratelům i přímo do sítě.
 

 

 

Investice:

 
thumb2Celkové investiční náklady na realizaci projektu představují 525 milionů Kč, včetně nákladů na akvizici projektu, generální dodávky stavby a technologie a ostatní investiční náklady. Ministerstvo průmyslu a obchodu, pod č.j. 1133-10/3.1EED02-582/10/08200 podpořilo projekt v rámci Operačního Programu Podnikání a Inovace.
 

 

 

Dodavatelé :

 
thumb4Až na velmi malé výjimky byla kompletní technologie vyrobená v České republice a dodána českými partnery. Technologie kotle byla navržena společností Kovostal - Fluid, kotel byl zkonstruován společností Vítkovice Steel, turbínu vyrobil společnost PBS. Dopravní systémy pocházejí od společnosti SG Strojírna, chlazení dodala společnost Fans . Stavební část zajistila společnost STAKO z Hradce Králové. Kompletní dodávku díla zajistilo Sdružení ILD - STAKO.
 

 

Průběh výstavby: 

 
thumb32009 - zrod projektu a založení společnosti
2010 - stavební povolení
2011 - vstup RSJ Investments a Dewarec
2010 - 2012 - přípravné práce 
2012 (říjen) - začátek výstavby
2013 (říjen) - povolení zkušebního provozu
2013 (prosinec) - první paralelní připojení k distribuční soustavě
2015 - plánovaná kolaudace
 
EUJsme příjemci dotace z fondů OPPI.