MOSTEK  ENERGO

14. 5. 1884 žádal A. Mandl o povolení zřízení mech. tkalcovny v Mostku
30. 5. 1884 sestavena komise k ohledání místa pro stavbu tkalcovny
31. 5. 1884 sepsán protokol o zřízení tkalcovny
11. 3. 1885 prohlídka stavby tkalcovny
11.4.1885 konala se prohlídka mech. tkalcovny a sepsán protokol, zda je schopna provozu
31. 7. 1885 A. Mandl – oznamuje zahájení provozu tkalcovny v Mostku
24. 6. 1902 předložen plán na zřízení šlichtovny
31. 10. 1903 sešla se komise k ohledání stavebního místa pro postavení přádelny
1904 postavena přádelna
1905 převzato vodní právo na potok od fy Kaiser z Mal. Borovničky
21. 3. 1905 kolaudace II. patra přádelny
1. 7. 1905 kolaudace – regulace potoka
13. 6. 1906 předložen plán na rozšíření tkalcovny
20. 9. 1907 oznámeno dokončení stavby komína – 65 m vysoký
1. 9. 1908 dokončena stavba přádelny, šlichtovny, dokončeno zvětšení expedice tkalcovny, dokončena místnost pro stroje na osvětlení /akumulátory/
6. 10. 1908 v 9 hod. dopoledne se konala kolaudace výše uvedených staveb
2. 6. 1909 kolaudace chladící věže a čistícího rybníčku
29. 6. 1935 schváleno postavení parní turbiny
25. 2. 1936 kolaudace parní turbiny

O založení Mostku se vypráví:
Od Zvičiny směrem na Hostinné vedla před dávnými lety kupecká cesta, přes bažinatá luka. Cestující si postavili přes tato luka hrubý, z klád, mostek a podle tohoto dostala obec jméno Mostek.
V době, kdy byl závod zakládán, byla hlavní obcí obec Souvrať a nikoliv Mostek, - k Souvrati patřily další osady: Dvořačky, Jos. Výšina, Mostek, Mostek – Lázně, Přední a Zadní Mostek. V r. 1915 měla obec Souvrať: 1761 obyvatel a 309 domů.
Dříve byl skoro v každém domě dřevěný tkalcovský stav – tkal se domácky předený len, později i bavln. příze. Později tato domácká práce zanikla proto, že skoro všichni obyvatelé našli obživu v postavené továrně, kterou postavila fa Mandl.
Firma Mandl A. existuje již od r. 1856 /nejdříve ve Vídni/ a r. 1868 postavila tato firma větší tkalcovnu na barevné zboží ve Dvoře Král. n. L.

EUJsme příjemci dotace z fondů OPPI.