MOSTEK  ENERGO

historieareálu

Projekt Mostek energo je realizován v obci Mostek (okres Trutnov), jejíž historie byla již od konce 19. století úzce propojená s textilním průmyslem. Právě zde v roce 1885 založil Adolf Mandl tkalcovnu bavlny, čímž položil základy pro rozvoj textilního průmyslu v celém kraji.historie

Na téměř 250 letou historii královédvorské tradice textilního tisku a příbuzných řemesel (soukenictví, tkalcovství a barvářství) navázala akciová společnost TIBA, z níž se postupně stal největší domácí textilní závod. Její produkce byla určena jak pro tuzemský trh, tak na vývoz do celé řady zemí v rámci Evropy, USA, Kanady a Austrálie. V nejúspěšnějším období dosahovaly tržby podniku téměř 1,4 miliardy korun (2003), postupně však krize dolehla i na toto odvětví a v roce 2006 se začala plně projevovat na chodu závodu. TIBA o rok později definitivně ukončila svou výrobu, což vedlo i k zániku fabriky v Mostku .

Od textilky k elektrárně
Chátrající areál v Mostku s více než 20 budovami se dočkal naděje na svou revitalizaci v roce 2009, kdy vznikl projektový záměr na výstavbu elektrárny na biomasu, zaměřené na výrobu ekologické elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů .

Původně byla pro realizaci projektu výstavby elektrárny v únoru 2009 založena projektová společnost STAKO energo, s.r.o. Tuto společnost založily dva subjekty - STAKO s.r.o. a Ecoclimate energo s.r.o., které v roce 2010 získaly pro projekt stavební povolení.

V září roku 2011 projekt převzaly společnosti RSJ Investments a Dewarec a název společnosti byl změněn na Mostek energo. Výstavba elektrárny začala říjnu 2012, přičemž již o rok později v prosinci 2013 bylo provedeno první paralelní připojeník distribuční soustavě a byl zahájen její zkušební provoz. 

S realizací projektu úzce souvisí i vytvoření nových pracovních míst, čímž se alespoň z části nahradí ta, o která obec přišla s likvidací textilky .

 
EUJsme příjemci dotace z fondů OPPI.