MOSTEK  ENERGO

 
DODAVATELÉ

 

K výrobě elektrické energie a tepla využíváme výhradně agro biomasu ve formě pelet. Chcete-li se stát našim dodavatelem, pro bližší informace kontaktujte: Nákup Nákup paliva a logistika

 

EUJsme příjemci dotace z fondů OPPI.