MOSTEK ENERGO

covykupujeme

 • hranaté balíky biomasy 120x70x220 cm a hmotnosti min. 400 kg
 • kulaté balíky biomasy o průměru min. 1 m a max. 1,6 m

cozpracováváme

 • Slámu z obilí nebo řepky
 • Vojtěšku
 • Hořčici
 • Další druhy speciálně pěstovaných energetických plodin

kvalita biomasy

 • max. průměrná vlhkost 15 % zjištěna vlhkoměrem u Prodávajícího, přičemž nejvyšší naměřená vlhkost nesmí přesáhnout 20%
 • nebude napadena plísní
 • v jednotlivých dodávkách Biomasy se připouští přítomnost cizích látek (zeminy, písku, různých minerálů, kamení a podobně) maximálně v množství 1 % z celkového objemu předmětné dodávky
 • nesmí obsahovat žádné chemické látky a příměsi (např. biomasa impregnovaná chemickými přípravky)
 • bez oleje, mazadel, apod.
 • bez dalšího inertního materiálu

Primárním palivem pro spalování je zemědělská biomasa. Fluidní kotel bude spalovat biomasu ve formě pelet. Biomasa dodaná dodavateli je do formy pelet zpracovávána přímo v areálu elektrárny.

Vzhledem ke zvolenému typu kotle, nastavení procesu spalování a peletizování biomasy jsme připraveni a schopni bez problémů zpracovat nejen hranaté balíky, ale i balíky kulaté. Obě varianty jsme také schopni zpracovat v různých velikostech a vahách.

Dále jsme schopni spalovat biomasu z dřevěné štěpky, vodárenských kalů apod.

 

EUJsme příjemci dotace z fondů OPPI.